Over Wellness

Total Woman bad Total Woman detail

Total Woman werkt graag met producten die zuiver, natuurlijk en rijk zijn aan de meest werkzame stoffen die Moeder Natuur ons te bieden heeft. Ik gebruik daarom in de Wellness de biologische producten van Lakshmi. De producten van Lakshmi zijn ontwikkeld vanuit een diepe passie voor het verre oosten en gebaseerd op de duizend jaren oude wijsheid afkomstig uit de Ayurveda.

Wat is Ayurveda?

Ayurveda is een zeer complete therapeutische wetenschap afkomstig uit India die daar al meer dan 5000 jaar beoefend wordt. Daarnaast is Ayurveda ook een filosofie die aanwijzingen geeft voor een harmonieuze manier van leven. Het begrip “ayurveda” komt uit het Sanskriet en is een combinatie van “ayur” wat “leven” betekent en “veda” wat “wetenschap” of “kennis” betekent.

Het volgen van de richtlijnen van de Ayurveda heeft zelfontdekking als doel. Hierbij worden de individuele behoeften van ieder mens als uitgangspunt genomen. De Ayurveda beschouwt een persoon als een geheel en richt zich op het in evenwicht brengen van de persoon en het creëren en harmonie. De Ayurvedische kennis laat zien dat er een duidelijke connectie bestaat tussen alle elementen van het lichaam, waaronder de huid, en de verschillende vitale processen die zich in het lichaam afspelen: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.
Aan de hand van het observeren van de natuur werd het concept van de vijf basiselementen ontwikkeld en uitgewerkt in de Ayurveda. Uit dit inzicht komt het concept van de drie dosha’s voort: Vata, Pitta en Kapha.

Harmonie

Ayurveda streeft ernaar om bij een persoon de vijf elementen op harmonieuze wijze met elkaar in balans te brengen. Dit doet men door gebruik te maken van persoonlijk aangepaste massages, behandelingen, kruiden, essentiële oliën en muziek, die deze vijf elementen beïnvloeden en balanceren. De gebruikte essentiële oliën en cosmetica moeten aangepast zijn aan de individuele behoefte om zo het gewenste en duurzame resultaat te kunnen bereiken.

Dosha's

De dosha's vormen de kern van de ayurveda en betekent 'Dat wat verandert' in het sanskriet. Binnen de Ayurveda gaat men uit van een allesomvattende totaliteit. Een mens staat niet los van zijn omgeving. Mens en omgeving hebben invloed op elkaar. De constitutie van de mens is gebaseerd op een relatie van drie fundamentele en vitale dosha’s (energieën):

Iedereen heeft deze drie dosha's in zich maar vaak overheerst er één of twee dosha’s in het lichaam. Zo kun je een vata-kapha type zijn of een kapha-pitta type of alleen een vata type. Een mens in balans is een mens die een vatta-pitta-kapha type is waar elke dosha in even grote mate aanwezig is. Als de dosha's uit balans zijn is de persoon uit balans. Iemand terug in balans krijgen is te verwezenlijken door een wijziging in de levensstijl aan te brengen waarbij yoga, voeding, kruiden en andere zelfreiningsmogelijkheden een belangrijke rol spelen.

Welke dosha heeft u? Doe de test.